About

O ePortfolio

Institution logoePottfolio StANS w Kielcach jest utrzymywane na silniku Mahara.  Mahara udostępniana jest jako oprogramowanie open source (GNU General Public License). Oznacza to, że wolno kopiować, używać i modyfikować aplikację Mahara pod warunkiem, że użytkownik zgadza się:

  • dostarczać kod źródłowy do innych osób,
  • nie modyfikować lub usuwać oryginalnej licencji i praw autorskich,
  • zastosować tą samą licencję do wszelkich prac pochodnych.